Aktionær

Aktionær

Det er godt at være aktionær i Fynske Bank - i mere end én forstand. Fynske Bank ejes af godt 9.000 aktionærer, hvoraf langt størstedelen også er kunder i banken og bosiddende i lokalområdet. Aktionærerne udgør bankens fundament og er med til at værne om den selvstændige, lokale bank. Derfor giver vi vores aktionærer "positiv særbehandling", hvilket betyder kontante aktionærfordele samt mulighed for deltagelse i en række aktionærarrangementer.


Aktionærfordele

 • Kulturelle aktionærtilbud
 • Indbydelse til bankens årlige aktionærmøder
 • Indbydelse til bankens årlige generalforsamling
 • Aktionærnyt gratis tilsendt 2 gange årligt
 • Gratis veksling af valuta
 • Rabat på hævekort, VisaDankort og Mastercard - se prisliste
 • Lejlighedsvise særtilbud fra banken
 • Køb og opbevaring af Fynske Bank aktier ex. kurtage og gebyrer (salg er gebyrpålagt)

Forudsætninger

 • Aktionærfordelene opnås ved min. 100 stk. Fynske Bank aktier samlet i husstanden (voksne i husstanden). Ægtefælle og samlever opnår begge aktionærfordelene, hvis de tilsammen har 100 aktier, uanset hvem der ejer aktierne.
 • Aktionærfordelene opnås kun som privatkunde med konto i Fynske Bank. Og aktierne skal ligge i depot i Fynske Bank.
 • For at kunne deltage i vores aktionærmøder, skal man eje min. 1 aktie i Fynske Bank. Aktien skal være navnenoteret.