Fynske Bank - solidt årsregnskab

I et stærkt konkurrencepræget marked kan Fynske Bank se tilbage på et flot år med mange nye kunder og pæn vækst i sit samlede udlån. Årsregnskabet viser et meget tilfredsstillende resultat før skat på 92,8 mio. kr.

Fynske Bank kan med tilfredshed se tilbage på 2018, hvor banken fortsatte sin positive udvikling baseret på lokal vækst og tilfredse kunder.

Årsregnskabet fra 2018 viser et meget tilfredsstillende resultat før skat på 92,8 mio. kr. mod 91,5 mio. kr. året før, mens resultatet efter skat er vokset fra 74,7 mio. kr. til 83,5 mio. kr.

Resultatet er påvirket positivt af en kursgevinst fra salget af Value Invest, og dertil peger administrerende direktør Petter Blondeau på to områder som særligt glædelige for Fynske Bank. I 2018 har banken kunne sige velkommen til hele 2700 nye kunder. Og i samme periode har Fynske Bank løftet sit samlede udlån med 5 procent.

- Der er god grund til, at vi ser tilbage på 2018 med stolthed. Vi har leveret et meget tilfredsstillende resultat, ikke mindst når vi tager med i betragtning, at vores kerneforretning helt naturligt er påvirket af det lave renteniveau i et konkurrencepræget marked. Vi har budt mange nye kunder velkommen i Fynske Bank, og vi glæder os over, at når vi spørger kunderne, oplever de en meget høj grad af tilfredshed med vores service og rådgivning. Det fokus er helt afgørende for os,” siger Petter Blondeau.
 
Ifølge Petter Blondeau er bankens kundefokus også en væsentlig del af forklaringen på, at omkostningerne til personale og administration er steget med 6,2 procent i forhold til 2017.

- Vi investerer løbende og betydeligt i digitalisering for at styrke vores arbejde internt i banken og i relation til vores kundevendte services, og det vil vi blive ved med. Men derudover har vi også truffet et strategisk valg og ansat en række nye medarbejdere i udvalgte filialer for at sikre, at vi kan vokse yderligere i de kommende år, siger Petter Blondeau.   

Fynske Banks forventninger for regnskabet i 2019 er et resultat før skat på omkring 50-60 mio. kr. Estimatet bygger blandt andet på en forventning om et lavere niveau for kursregulering end i 2018, nedskrivninger mod en mere normaliseret niveau samt fortsat stigende låneefterspørgsel og tilgang af nye kunder.

For yderligere information, kontakt venligst:
Adm. direktør Petter Blondeau, tlf. 6217 6501 eller 6168 0501

Download Fynske Banks Årsrapport 2018