Fynske Bank realiserer pæn toplinjevækst i 2022

Fynske Bank realiserer pæn toplinjevækst i 2022

Fynske Bank kom ud af 2022 med et samlet resultat på 35,9 mio. kr. før skat. Banken realiserede en pæn toplinjevækst på 15 % i et regnskabsår, hvor store kursreguleringer påvirkede årets resultat negativt.

Hos Fynske Bank kan man se tilbage på 2022 som et år præget af den højeste inflation i mere end 40 år og deraf også stigende markedsrenter.

Den udvikling afspejler sig naturligt også i årsregnskabet, hvor årets resultat endte på 35,9 mio. kr. før skat. Resultatets udvikling hænger dog i al væsentlighed sammen med negative kursreguleringer på samlet 43,1 mio. kr., hvoraf kursreguleringerne på bankes store obligationsbeholdning er negativ med 59,6 mio. kr. Året forinden udgjorde kursreguleringer en indtægt på 19,3 mio. kr.

Derfor glæder det også bankdirektør Henning Dam, at Fynske Bank har kunne realisere en fornuftig vækst på sin toplinje og på den måde delvist modvirke kursreguleringerne.

”Vi ser tilbage på et år med et ganske højt aktivitetsniveau i Fynske Bank drevet af stor aktivitet på boligområdet med låneomlægninger, og mere generelt har vi oplevet en pæn vækst i vores udlån på omkring 15 procent og en vækst i vores indlån på mere end 8 procent. Det er isoleret set en tilfredsstillende udvikling,” siger Henning Dam, der indtrådte i bankens direktion pr. 1. december og efter planen overtager posten som adm. direktør efter Petter Blondeau d. 1. april i år.

”Vi må samtidig sande, at de kraftige rentestigninger i 2022 har givet os nogle store negative kursreguleringer. Dette på trods af bankens forsigtige likviditetsplacering, som primært er i obligationer med lav varighed. Det påvirker naturligvis vores resultat mere negativt, end vi havde ønsket, men fortsat lukker vi året med et acceptabelt resultat,” fortsætter han.

Mere end 2.200 nye kunder i Fynske Bank
 
Henning Dam peger også på flere faktorer, der peger i positiv retning for Fynske Bank. Igen i 2022 udgør nedskrivningerne på udlån og tilgodehavender en tilbageførsel, denne gang på 24,2 mio. kr. Boniteten i bankens udlånsportefølje er fortsat stærk.

Samtidig har Fynske Bank i 2022 budt velkommen til mere end 2.200 nye kunder i banken.

”Der er grund til optimisme, når vi kigger ind i den nærmeste fremtid. Særligt glæder det mig, at vi som en lokalt funderet bank har nogle meget solide og tilfredse kunder, og at vi igen også evner at tiltrække rigtig mange nye kunder. Det siger både noget om, at vi har nogle dygtige og engagerede kolleger i banken og produkter, der er attraktive. Det er en helt afgørende forudsætning for vores fortsatte udvikling,” siger Henning Dam.
   
Fynske Bank forventer i 2023 et resultat før skat i niveauet 105-130 mio. kr. 

For yderligere information, kontakt venligst:
Bankdirektør Henning Dam, tlf. 62176500 eller 23437425

Kort om Fynske Bank
Fynske Bank har 9 filialer på Fyn og i Trekantområdet. Hovedkontoret ligger i Svendborg med sæde for stab, bestyrelse og direktion. Banken beskæftiger i dag omkring 167 medarbejdere. Mere information på www.fynskebank.dk

Pressefoto:
Fotos kan downloades her