Meget tilfredsstillende perioderegnskab

Fynske Bank kommer ud af årets første tre kvartaler med et meget tilfredsstillende resultat på 61,6 mio. kroner før skat. Et øget aktivitetsniveau og tilbageførte nedskrivninger medvirker til, at banken i oktober opjusterede forventningerne til årets resultat.

Fynske Bank er kommet stærkt gennem årets første tre kvartaler.

Regnskabet for perioden viser et meget tilfredsstillende resultat før skat på 61,6 mio. kr. mod 30,3 mio. kroner i samme periode sidste år.

Det positive resultat kan henføres til, at Fynske Bank sammenlignet med sidste år har øget sit samlede udlån med lidt mere end 100 mio. kroner. Dertil kommer positive kursreguleringer på 10,8 mio. kroner og tilbageførte nedskrivninger for i alt 26,2 mio. kroner.

”Jeg glæder mig over det positive resultat for årets tre første kvartaler. Vi er lykkedes med en tilfredsstillende udvikling af vores udlån. Jeg hæfter mig også ved, at vi har kunnet tilbageføre nedskrivninger svarende til 26 mio. kroner, som vi havde reserveret ud fra bankens forsigtighedsprincip. At vi nu kan tilbageføre dem skyldes, at vores kunder økonomisk klarer sig godt, og det kan vi som bank kun være utrolig glade for,” siger han.  

”Samlet set står vi derfor med vækst på toppen og et meget tilfredsstillende resultat,” lyder konklusionen fra Petter Blondeau. 

Fynske Banks samlede forretningsomfang er pr. 30. september 2021 på 17,5 mia. kroner og er således vækstet med 15 % i forhold til samme dato sidste år.

Fynske Bank opjusterede d. 18. oktober forventningerne til årets resultat til 65-80 mio. kroner før skat. 

For yderligere information, kontakt venligst:
Adm. direktør Petter Blondeau, tlf. 6217 6501 eller 6168 0501

Læs hele periodemeddelelsen her