Direktionsskifte

Som kulmination på planlægningen af en glidende succession som adm. direktør i Fynske Bank er der med virkning fra 1. december 2022 indgået ansættelsesforhold med Henning Dam som medlem af direktionen og indtrædelse som adm. direktør fra 1. april 2023, hvor bankens nuværende adm. direktør, Petter Blondeau, fratræder.

Henning Dam er 53 år og har i sine seneste ansættelsesforhold virket som hhv. adm. direktør i Frøs Sparekasse og senest som bankdirektør i Sydbank. 

I forhold til de omfattende krav til egnethed i forbindelse med varetagelsen af en direktionsstilling i et pengeinstitut har bestyrelsen og Petter Blondeau igennem et konstruktivt og positivt forløb over en periode samarbejdet om successionsprocessen på direktionsniveau og overvejet forskellige muligheder. 

Såvel enkelte af bestyrelsens medlemmer som Petter Blondeau havde et indgående kendskab til Henning Dam, som efter sin fratræden i Sydbank ville blive løst fra sine klausuler medio 2022, hvorfor det faldt bestyrelsen åbenlyst, at der potentielt var en stærk og fuldbefaren kandidat i markedet. Interessen var gensidig og resultat af det efterfølgende forløb er kulmineret ved nærværende meddelelse om Henning Dams ansættelse som kommende adm. direktør. 

Petter Blondeau udtaler:
”Jeg er meget glad over, at det er lykkedes at tiltrække Henning Dam som min efterfølger. Jeg kender Henning Dam igennem en længere årrække som en fagligt meget velkvalificeret og indsigtsfuld bankmand og ikke mindst væsentligt, så er Henning Dam, som jeg kender ham, en tilsvarende meget ordentlig person. Alt sammen noget der meget positivt vil komme alle interessenter i banken til gode, herunder ikke mindst væsentligt også medarbejderne igennem Henning Dams naturlige tilgang til værdibaseret ledelse.”

Henning Dam udtaler:
”Det var appelsinen, der landede i min turban. Jeg er meget glad for og ydmyg over, at det blev mig, som bestyrelsen gerne vil have som efterfølger for Petter Blondeau. Jeg har under mange samvær og dialoger med Petter Blondeau igennem årene erhvervet mig et godt kendskab til Fynske Banks vision og værdigrundlag, som alt sammen har efterladt mig konklusionen om en solidt forankret bank, hvor ordentlighed i forhold til sine interessenter er en grundlæggende forudsætning. Jeg glæder mig til at skulle være med til at udvikle banken fremadrettet og derigennem bære stafetten sammen med medarbejderne.”

Formand Peter Cederfeld de Simonsen udtaler:
”Vi skylder Petter Blondeau en stor tak for et meget værdsat samarbejde igennem snart 10 år. Processen med successionsudfordringen illustrerer forbilledligt på samme vis Petter Blondeau’s tilgang til på bankens og bestyrelsens vegne at være driver i processen med at medvirke til sin egen succession.

På samme positive måde glæder vi os til samarbejdet med Henning Dam om de fælles visioner og værdier og derigennem fortsætte vores bestræbelser på at sikre bankens solide ståsted i den fremtid, der venter os.”

For yderligere information, kontakt venligst:
Formand Peter Cederfeld de Simonsen, tlf. 40 80 28 90
Adm. direktør Petter Blondeau, tlf. 61 68 05 01
Bankdirektør Henning Dam, tlf. 23 43 74 25