Fynske Bank fjerner negative renter

Fra den 1. oktober 2022 fjerner vi negative renter for både privat- og erhvervskunder samt indfører positive renter på udvalgte opsparingskonti. Samtidig forhøjes renten på udlån og kreditter. Ændringerne sker som følge af Nationalbankens seneste renteforhøjelse med 0,75 %-point og vil blive varslet på sædvanlig vis. 

Indlån
Indlånsrenten for privatkunder hæves fra minus 0,20 % til 0,00 % for de indlån, som tidligere har været omfattet af negativ rente. 

Indlånsrenten for erhvervskunder hæves fra minus 0,45 % til 0,00 % på de indlån, som tidligere har været omfattet af negativ rente. 

Renteændringen betyder, at hvis du er omfattet af negativ rente, vil du fra oktober ikke længere blive opkrævet negative renter af dit indlån. Sidste rentetilskrivning, der kan indeholde negativ rente, vil ske den 31. december 2022 for dit samlede indlån. 

Kontant indestående på pensionskonti forrentes fremover med 0,60 % for beløb over 100.000 kr. og 0,40 % for beløb under. Børneopsparing forrentes med på 0,60 % og indestående på Eventyr og Teen konti forrentes med 0,40 %. 

Fra 1. oktober tilbyder Fynske Bank en opsparing med en positiv rente, der afhænger af indestående på kontoen. Indestående fra 0-100.000 kr. forrentes med 0,40 % og indestående over 100.000 kr. forrentes med 0,60 %. Opsparingskontoen kan oprettes, hvis du har NemKonto i Fynske Bank. 

Udlån og kreditter
Den variable rentesats for udlån og kreditter til både privat- og erhvervskunder forhøjes med op til 0,75 %-point.

Du kan se information om de nye rentesatser på de relevante konti i din netbank og på bankens hjemmeside, når de træder i kraft. Informationen vil forventeligt være tilgængelig den 1. oktober 2022.