Ny gebyrstruktur for depotplejeaftaler

Fynske Bank ændrer gebyrstrukturen for depotplejeaftaler pr. 1. juli 2017.

Fremadrettet tilbyder vi fem former for depotplejeaftale, afhængig af risikoprofil og tidshorisont.

ny gebyrstruktur 

Ændringen sker af forretningsmæssige årsager og i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser. Kunder med en depotplejeaftale vil modtage separat information via brev i maj måned 2017.