Nu må du modtage færre kontanter

Nu må du modtage færre kontanter

Den 1. juli 2021 blev kontantforbuddet skærpet, og det betyder, at du som erhvervsdrivende ikke må modtage mere end 19.999 kr. i kontanter i en handel.

For nylig vedtog Folketinget at skærpe det såkaldte kontantforbud, så erhvervsdrivende pr. 1. juli ikke må modtage mere end 19.999 kr. i kontanter. Tidligere lød grænsen på 50.000 kr.

Vi guider dig her igennem de mest oplagte spørgsmål om konsekvenserne af ændringen.

Hvem gælder reglerne for?
De nye regler gælder for alle erhvervsdrivende, som ikke i forvejen er omfattet af de særlige regler i Hvidvaskloven om blandt andet kundelegitimation og indberetning af mistænkelige transaktioner. Med andre ord er fx banker, pengeinstitutter, revisorer og advokater ikke omfattet af det nye kontantforbud, fordi de i forvejen er underlagt nogle andre og mere omsiggribende retningslinjer.

De nye regler gælder derfor for fx detailhandlen, bilforhandlerne, håndværkere og alle andre erhvervsdrivende. Derfor er det et godt råd, at du sørger for, at alle ansatte i din virksomhed er bekendt med reglerne.

Hvordan skal reglen forstås?
    
Som erhvervsdrivende må du kort og godt ikke længere modtage 20.000 kr. eller mere i kontanter i en handel. Disse handler skal i stedet gennemføres som bankoverførelser, korttransaktion, MobilePay eller lignende.

Hvis fx en brugtvognsforhandler sælger et bil til 50.000 kr., skal sælger altså afslå handlen, hvis kunden vil betale den samlede pris kontant.

Sælger må heller ikke bryde den samlede pris op i flere kontante afdrag for at komme under grænsen. I reglen hedder det, at sælger ikke må modtage kontant betaling, uanset om den falder som engangsbetaling eller flere betalinger, der er indbyrdes forbundne.

Hvornår er der tale om forbundne betalinger eller en selvstændig betaling?

Der kan være tilfælde, hvor du skal være opmærksom på, at reglen kan give anledning til fortolkning.

Hvis en kunde fx besøger en hvidevarehandel og ønsker at købe et køleskab, en ovn og en vaskemaskine til i alt 22.000 kr., er der så tale om et forbundet køb over grænseværdien eller tre køb under grænsen?

En tidligere sag fra 2019 indikerer, at et samlet køb falder ind under kontantforbuddet, hvis de er sket i forbindelse med ét og samme besøg i butikken. Så er der ikke forskel på, om det er én vare eller tre.

Er købene kommet i stand via tre forskellige besøg over en eller flere dage, er de til gengæld at betragte som selvstændige køb ifølge Finanstilsynet. Det kræver dog, at købene er uden sammenhæng.  

Må du modtage kontantbeløb sammen med eks. bankoverførsel?
Du må gerne ved et køb til fx 22.000 kr. modtage 19.999 kr. i kontant betaling og det resterende beløb via bankoverførsel, MobilePay eller korttransaktion. 

Hvad sker der, hvis du ikke overholder reglen?
Overtrædelse af kontantforbuddet straffes med bøde.
Bødens størrelse fastsættes som 25% af beløbet over grænsen på 19.999 kr. i den pågældende handel. Bøden til sælger er dog altid på minimum 10.000 kr.

Hvis du er i tvivl om, hvordan reglen skal fortolkes, anbefaler vi, at du altid konsulterer med din brancheforening eller din advokat.