Opjustering af forventningerne til resultatet for 2019

Fynske Bank opjusterer forventningerne til resultatet for 2019 fra intervallet 50 – 60 mio. kr. til intervallet 65 – 75 mio. kr. Opjusteringen skyldes det forventede kommende salg af 75 % af aktierne i Sparinvest Holdings SE (”Sparinvest”).

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 2019/03 indgik ejerkredsen bag Sparinvest d. 1. marts 2019 en betinget aftale om salg af 75 % af aktierne i Sparinvest. Den på daværende tidspunkt udestående due diligence-proces er nu afsluttet, ligesom der er foretaget mindre justeringer i sammensætningen af vederlaget til de sælgende aktionærer, og de eneste udestående betingelser er opnåelse af de nødvendige myndighedsgodkendelser fra finanstilsynet i Luxembourg, CSSF, samt konkurrencemyndighederne. Som følge heraf synes der på nuværende tidspunkt at være så stor sikkerhed for gennemførslen af salget, at forventningerne til resultatet for 2019 opjusteres.

Fynske Bank ejer dags dato 1,5 % af aktierne i Sparinvest, og et salg af 75 % af disse aktier samt en kursregulering på de resterende 25 % af aktierne vil indebære en ekstraordinær skattefri indtægt på ca. 16,6 mio. kr., samt et skattepligtigt ekstraordinært udbytte på ca. 0,7 mio.kr. Dette er i tillæg til den skattepligtige udbyttebetaling på 2,3 mio.kr., som Fynske Bank har fået udbetalt i juni 2019.

Såfremt myndighedsgodkendelserne opnås inden for den forventede tidshorisont, gennemføres transaktionen i 3. kvartal 2019.