Opjustering af forventningerne

Bankens opjusterer forventningerne for 2018 til et resultat før skat i intervallet 95 til 105 mio. kr.

ValueInvest Asset Management S.A., Luxembourg sælges til Macquarie Investment Management (Macquarie Group)

Aktionærerne i ValueInvest Asset Management S.A. i Luxembourg (Selskabet) har dags dato indgået aftale om salg af aktiebesiddelser i selskabet.

Transaktionens gennemførsel er afhængig af godkendelse fra tilsynsmyndighederne i Luxembourg (CSSF).

ValueInvest Asset Management S.A. er ikke børsnoteret, og CSSF’s godkendelse af transaktionen imødeses senest i andet halvår 2018.

Ved gennemførsel af transaktionen, vil dette for Fynske Bank medføre en kursgevinst på ca. 35 mio. kr. Som følge heraf opjusteres bankens forventninger for 2018 til et resultat før skat til intervallet 95 til 105 mio. kr.