Fynske Bank fortsætter sin vækstrejse

Fynske Bank vækster igen sin samlede forretning og fortsætter dermed den positive udvikling, som præger banken.

Koncernens regnskab for 1.-3. kvartal 2019 viser et meget tilfredsstillende resultat før skat på 75,9 mio. kroner. I samme periode sidste år lød resultatet før skat på 83,3 mio. kroner, men her var resultatet påvirket af en større indtægt fra salget af bankens ejerandel i ValueInvest. Resultatet efter skat lyder på 66 mio. kr.
 
Samtidig kan adm. direktør Petter Blondeau notere sig, at Fynske Banks kundebase fortsat bliver større, og bankens samlede forretningsomfang er vokset med 3,7% sammenlignet med samme periode sidste år.

I perioden er gebyr- og provisionsindtægter øget fra 77,4 mio. kroner til 92,5 mio. kroner.

Adm. direktør Petter Blondeau peger dog på, at stigningen primært er et udtryk for et ekstraordinært højt aktivitetsniveau på grund af de gunstige rentevilkår.

”Det er på alle måder glædeligt, at vi kan levere et meget tilfredsstillende resultat, at forretningen vokser og nye kunder vælger os til. Det vidner om, at vi fortsætter den gode udvikling, som karakteriserer vores bank. Men vi skal være opmærksomme på, at det flotte resultat også kommer som følge af et ekstraordinært højt aktivitetsniveau indenfor boligfinansiering og lånekonverteringer på grund af de lave renter og øget aktivitet på investeringsområdet,” siger Petter Blondeau.

Fynske Banks forventninger til årets resultat ligger i niveauet 75-85 mio. kr. som anslået i halvårsregnskabet. Hvis de realiserede tal for kursreguleringer og nedskrivninger kan fastholdes for året som helhed, vil der blive tale om en opjustering af forventningerne til årets samlede resultat.

For yderligere information, kontakt venligst:
Adm. direktør Petter Blondeau, tlf. 62 17 6501 eller 61 68 05 01.

Læs periodemeddelelsen her