Stærkt 1. kvartal giver god start på 2017

Fynske Bank fortsætter den positive udvikling. Regnskabet for 1.kvartal 2017 viser et meget tilfredsstillende resultat før skat på 32,5 mio. kroner. Et resultat, der ligger over ledelsens forventninger.

En flot udvikling i netto rente- og gebyrindtjeningen, positive kursreguleringer, en begrænset omkostningsstigning samt en forbedret kreditkvalitet sikrer Fynske Bank en god start på 2017.

Regnskabet for 1. kvartal viser et resultat før skat på 32,5 mio. kroner mod et resultat før skat på 6,3 mio. kr. for samme periode sidste år. Efter skat udgør resultatet 27,2 mio. kr. mod et resultat på 5,4 mio. kr. i 2016.

”Vi oplever en god aktivitet på boligområdet i hele bankens markedsområde og et voksende aktivitetsniveau i handel med værdipapirer. Aktiviteter der bidrager pænt til indtjeningen i 1. kvartal. Samtidig oplever vi, at behovet for nedskrivninger er faldet væsentligt, hvilket også er med til at løfte kvartalsresultatet markant sammenlignet med 1. kvartal 2016”, siger adm. direktør Petter Blondeau. Han konstaterer samtidig, at lokal tilstedeværelse kombineret med digitale muligheder, har vist sig at være en god forretningsmodel. ”Det glæder mig, at mange af de nye kunder vi byder velkommen, sætter pris på vores lokale tilstedeværelse og gerne ligger deres forretninger i en lokal bank. Det at handle lokalt har, som bekendt, en positiv økonomisk effekt for alle i lokalområdet, lyder det fra direktøren.

Forventningerne til årets samlede resultat før skat ligger i niveauet 50-60 mio. kroner.

Resultatet i overskrifter:

  • Netto rente- og gebyrindtægter på 68,8 mio.kr. mod 60,9 mio.kr. for samme periode i 2016
  • Kursreguleringer på 9,6 mio.kr. mod 3,5 mio.kr. for samme periode i 2016
  • Nedskrivninger på +1,6 mio.kr. mod en udgift på 11,3 mio.kr. for samme periode i 2016
  • Resultat før skat på 32,5 mio.kr. mod 6,3 mio.kr. for samme periode i 2016
  • Resultat efter skat på 27,2 mio.kr. mod 5,4 mio.kr. for samme periode i 2016
  • Udlån på 2.907 mio.kr. mod 2.885 mio.kr.pr. 31. marts 2016
  • Indlån (inkl. puljeordninger) på 4.967 mio.kr. mod 4.596 mio.kr. pr. 31. marts 2016
  • Egenkapital på 931 mio.kr. mod 859 mio.kr. pr. 31. marts 2016
  • Kapitalprocent samt kernekapitalprocent på 21,3 %
  • Kapitaloverdækning i forhold til solvensbehov på 11,3 %-point før bufferkrav og 10,1 %-point efter bufferkrav

Download periodemeddelelsen for 1. kvartal her

For yderligere information, kontakt venligst:
Adm. direktør Petter Blondeau, tlf. 62 17 65 01 eller 61 68 05 01.