Renteændring og nyt fastrentetilbud

Med baggrund i Danmarks Nationalbanks seneste fire renteforhøjelser hæver Fynske Bank den variable rente for både privat- og erhvervskunder den 15. november 2023.

Indlån
Indlån hæves generelt med 0,25 %, men for børn og unge til og med 29 år, hæves renten med 0,5 %. Pensionskonti og børneopsparinger hæves ligeledes med 0,5 %.

Udlån
Udlån og kreditter hæves generelt med 1,00 %, dog hæves renten på Fynske Boligkredit kun med 0,75 %. Det svarer til en forhøjelse af debitorrenten med hhv. 1,0038 %-point og 0,7521 %-point.

Fynske Fastrente
Renten på Fynske Fastrente ændres for nye indskud fra den 15. november 2023. Kontoen forrentes med en fast rente på 2,75 % p.a. ved binding i 6 måneder og med 3,00 % p.a. ved en binding i 12 måneder. Læs mere om produkterne her.

Se de nye satser her