Renteændring pr. 1. september 2022

Som følge af Nationalbankens seneste renteforhøjelse med 0,50 %-point hæver vi den negative rente med 0,50 %-point gældende for både privat- og erhvervskunder pr. 1. september 2022.

Indlån
Pr. 1. september 2022 hæver vi den negative indlånsrente for privatkunder fra -0,70 % p.a.  til -0,20 % p.a. Renteændringen gælder både de konti, hvor der betales negativ rente af det samlede indestående over 100.000 kr. samt de konti, hvor der betales negativ rente af hele indestående.

Pr. 1. september 2022 hæver vi den negative indlånsrente for erhvervskunder fra -0,95 % p.a. til -0,45 % p.a.

Udlån og kreditter
Pr. 1. september 2022 forhøjer vi den variable rentesats for udlån og kreditter til både privat- og erhvervskunder med 0,50 %-point. Det svarer til en ændring af debitorrenten på op til 0,56 %-point.

Renteændringerne varsles i dagbladene Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis og Jydske Vestkysten torsdag den 4. august 2022.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse i banken.