Fonden for Fynske Bank donerer 250.000 kroner til Tobaksgaarden

Det er ingen hemmelighed, at Tobaksgaarden i Assens gennem flere år har haft et ønske om at forbedre de fysiske forhold i koncertsalen – til glæde for publikum, de udøvende, det tekniske personale og de mange frivillige medarbejdere, som har deres virke i koncertsalen.

Det er derfor en stor glæde, at Fonden for Fynske Bank har valgt at støtte Tobaksgaarden med 250.000 kr. Beløbet skal netop anvendes til en opgradering og modernisering af koncertsalen, som danner ramme for det rytmiske spillested i Tobaksgaarden.

Selve donationen fandt sted på Tobaksgaarden torsdag den 24. maj 2018 kl. 20 i forbindelse med koncerten med The Blues Brother Souvenir Show. Her overrakte Fynske Banks filialdirektør fra Assens, Søren Thomsen den flotte donation til formanden for Tobaksgaarden, Søren Edlefsen.

- Jeg er rigtig glad for, at vi kan være med til at modernisere Tobaksgaarden, som er en vigtig del af kulturlivet i Assens. Med donationen fra Fonden for Fynske Bank har vi netop mulighed for at støtte de aktiviteter og arrangementer, som skaber liv og glæde i lokalsamfundet. Og det må man sige, at Tobaksgaarden gør, siger filialdirektør i Fynske Bank Assens, Søren Thomsen.

Siden åbningen af Tobaksgaarden i 2004 har det været et fremtrædende formål for Tobaksgaarden at drive et spillested med tilhørende fysiske og tekniske faciliteter og med kvalitative tilbud inden for den professionelle musik.

Dette efterkommes med et godt og alsidigt program, der kan komplementere og inspirere regionens øvrige musikliv. Baggrunden for henvendelsen fra Tobaksgaarden til Fynske Bank skal derfor dels ses i lyset af det høje aktivitetsniveau, som Tobaksgaarden igennem snart 14 år har lagt for dagen, og dels i sammenhæng med de nye spændende udfordringer som primært omhandler udvikling af spillestedet og øget koncertaktivitet.