Renteændring pr. 1. februar 2023

Med baggrund i Nationalbankens renteforhøjelse den 28. oktober 2022 med 0,60 procentpoint samt den 16. december 2022 med 0,50 procentpoint forhøjer Fynske Bank renten for privat- og erhvervskunder med op til 1,10 procentpoint.

Indlån privatkunder
Pr. 1. februar 2023 forhøjes indlånsrenten på Børneopsparing fra 0,60 % p.a. til 0,75 % p.a.

Renten på Fynske Opsparing Aktionær forhøjes fra 0,00 % til

  • 0,50 % i intervallet 0-100.000 kr.,
  • 0,75 % i intervallet 100.000-500.000 kr. og
  • 1,00 % i intervallet > 500.000 kr.

Nyt fastrenteprodukt til privatkunder
Vi tilbyder et nyt fastrenteprodukt til privatkunder på følgende vilkår;

  • 1,25 % p.a. ved en binding i 6 måneder og
  • 1,75 % p.a. ved en binding i 12 måneder.
  • NemKonto i Fynske Bank
  • Min. indskud 100.000 kr.
  • Maks. indskud 2.000.000 kr.
  • Der kan i bindingsperioden hæves på kontoen mod en dekort på 2 % af det hævede beløb.
  • Der er åben for indskud fra den 16. januar til og med den 24. februar 2023.

Lån og kreditter – privat- og erhvervskunder
Pr. 1. februar 2023 forhøjes den variable rentesats for lån og kreditter generelt med 1,10 procentpoint på både erhvervs- og privatkonti. Det svarer til en ændring i debitorrenten på op til 1,29 procentpoint.