Garantier

Garantier

Garantier er et vigtigt element ved indgåelse af handler, hvor køber og sælger ikke kender hinanden.

Der er flere fordele ved garantier:

  • Øgede ordremuligheder
  • Likviditetsforbedring
  • Opnåelse af bedre betalingsvilkår
  • Sikring af erstatning ved kontraktbrud
  • Som sælger kan der opnås forudbetaling mod afgivelse af en betalingsgaranti via os.


Arbejdsgarantier er ofte nødvendige i forbindelse med større entrepriser/licitationer. Når vi stiller en arbejdsgaranti for dig betyder det, at du ikke behøver at stille andre sikkerheder i forbindelse med arbejdets udførelse, ligesom du får adgang til rateudbetalinger fra bygherren og derved har likviditet til rådighed under hele arbejdets udførelse.

Kontakt en rådgiver for at høre mere om garantier.

Find din lokale rådgiver

Gode råd fra vores rådgiver

  • Tag os med på råd, inden du indgår større kontrakter
  • Det er vigtigt, at virksomheden har styr på sin risiko
  • Garantier kan ofte være en fordel, men er ikke altid den billigste løsning
  • En løbende dialog giver os bedre overblik og skaber større tillid til virksomheden
  • Større tillid skaber bedre muligheder for virksomheden

 

En snak om garantier

Bestil et møde og få et overblik over, hvad garantier kan gøre for din virksomhed.

 

Bestil møde