Handel med udlandet

Hvis du handler med udlandet, kan du få lokal forankret rådgivning og sparring i Fynske Bank. Vi har rådgivere med mange års erfaring på udlandsområdet, der står klar til at hjælpe dig med overførsler, remburser, inkasso, garantiforretninger og eksportfinansiering.

Handler din virksomhed med udlandet, er overførsler en vigtig del. Fynske Bank kan hurtigt og effektivt formidle jeres betalinger til det meste af verdenen og modtage betalinger direkte til din konto, så du hurtigt kan disponere over pengene.

Gode råd før du opretter betalinger til udlandet
Udenlandsk betalingsformidling er en del af Fynske Banks forretningsområde. Manglende eller ukorrekte oplysninger kan forsinke en betaling og udløse ekstra omkostninger. Betalinger kan også indeholde risici i forhold til hvidvask og terrorfinansiering. Nedenfor har vi derfor anført nogle af de forhold, du med fordel kan være opmærksom på. 

Standardoplysninger
Inden du opretter en  betaling til udlandet, skal du have oplyst swift/BIC på betalingsmodtagers pengeinstitut samt navn, adresse og kontonr. på betalingsmodtager. Manglende oplysning om swift/BIC kan være erstattet med navn og clearingskoder på pengeinstitutter, men vil ofte enten forsinke betalingen, medføre ekstra omkostninger eller betyde, at det ikke er muligt at sende betalingen igennem.

Et stadig større antal lande anvender IBAN-nr., som er et "internationalt" kontonr. og et krav ved betaling til disse lande. Andre lande stiller krav om fuldt navn og adresse på betalingsmodtager og fuld information om betalingsformål på engelsk. Vi anbefaler derfor, at dine betalinger indeholder så fyldestgørende information som muligt.   

Omkostningsfordeling
I EU/EØS lande er det ikke muligt at enten afsender eller modtager afholder alle omkostninger. Her er det et krav at omkostningerne fordeles, så afsender betaler indenlandske omkostninger og modtager udenlandske omkostninger. Vi anbefaler, at du altid aftaler, at omkostningerne deles.  

SEPA-betalinger
SEPA står for Single Euro Payments Area. Det er et europæisk betalingssystem, som de 27 EU-lande, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz er koblet op imod. Ved indlæggelse af betalinger i euro, hvor afsender afholder indenlandske omkostninger og modtager udenlandske omkostninger står beløbet til rådighed for modtagers pengeinstitut dagen efter det er afsendt. For betaling i øvrige valutaer går der normalt 2 valørdage. Vi anbefaler, at du ved betaling inden for de 27 EU-lande anvender dette system til eurobetalinger fremfor betalinger i danske kroner. Dels er det hurtigere, dels er det billigere og dels risikere du ikke at sende danske kroner til et pengeinstitut i Europa, der ikke kan modtage danske kroner og derfor returnerer beløbet med deraf følgende omkostninger.

Valutakonti
Har du indgående og udgående betalinger i samme valuta, kan du med fordel oprette en valutakonto. Herved skal du alene veksle nettebeløbet og ikke bruttobeløbet ved de enkelte betalinger. Gebyrer for udenlandske betalinger over kontoen og marginaler ved køb/salg af valuta til og fra kontoen er de samme som for overførsler over en kronekonto. Da håndtering af kontant valuta er forbundet med betydelige omkostninger i form af forsikring og transport er det ikke muligt at indsætte og hæve kontant valuta på kontoen.

Marginaler for veksling af valuta finder du her

Højrisiko-sanktionslande
Et antal lande er markeret som højrisiko-sanktionslande. Konkret betyder det, at banken oftest kan deltage i transaktioner til/fra de pågældende lande, hvis banken har fuld indsigt i den enkelte transaktion. I samspil med din rådgiver i banken, skal der laves et notat for hver betaling, der foretages til/fra det pågældende sanktionsland. Notatet kan kun anvendes igen i de tilfælde, hvor betalingen er den samme, dvs. land og modpart skal være helt identisk.

Eksempler på højrisikolande er Afghanistan, Iran, Nordkorea, Rusland, Hviderusland (Belarus), Sudan, Syrien og Myanmar som vi aldrig overfører til/fra. 

Cuba, Irak, Ukraine, herunder Krim og Sevastopol, Libyen, Somalia, Venezuela, Zimbabwe, Den demokratiske republik Congo, Kina, Libanon, Syd Sudan og Yemen er lande, hvor betalinger under hensyntagen til ovenstående fortsat er muligt. 


Læs endvidere generelle betingelser for overførsler til og fra udlandet her