Lån og kredit til virksomheder

Lån og kredit til virksomheder

En professionel finansieringløsning skal udvikles individuelt på basis af virksomhedens behov og økonomiske muligheder. Vi lægger derfor vægt på et tæt samarbejde, der giver os detaljeret indsigt i virksomheden, og som gør det muligt for os at udarbejde det optimale løsningsforslag.

Vores finansieringsløsninger tager udgangspunkt i:

  • Et fornuftigt forhold mellem egen- og fremmedfinansiering
  • Vigtigheden i at minimere renterisici
  • En fornuftig likviditetsreserve
  • En afdragsprofil, der matcher din investering

Større investeringer, fx i IT-udstyr, maskiner, biler, bygninger mv., kan finansieres på flere måder.

Et anlægslån er en god løsning til længerevarende finansiering af produktionsudstyr, maskiner, biler, bygninger m.m. Et anlægslån finansierer ikke den daglige drift, hvor en driftskredit typisk er den rigtige løsning.

Drejer det sig om finansiering af investeringer i ejendom og/eller driftsmidler i ejendom med en tidshorisont over 10 år, anbefaler vi normalt finansiering via realkreditlån. Her samarbejder vi med DLR Kredit om formidling af lån. Vi rådgiver dig om valg af låneform, ligesom vi efter aftale gratis tilbyder at overvåge dine lån og kontakter dig, når det kan betale sig at omlægge lånene.

Leasing kan give større fleksibilitet i forhold til lån eller egenfinansiering. Især for nystartede virksomheder eller virksomheder i stærk vækst kan leasing være et godt supplement til andre finansieringsformer. Vi samarbejder med Leasing Fyn og formidler gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt en rådgiver for at høre mere om finansieringsmulighederne for din virksomhed.

Find din lokale rådgiver

Gode råd fra vores rådgiver

  • Virksomheden står stærkere med den rigtige sammensætning af finansieringen
  • Et godt drifts- og likviditetsbudget er udgangspunktet for at sammensætte den rigtige finansiering
  • Mulighederne for vækst og udvikling er afhængig af god likviditet
  • En løbende dialog giver os bedre overblik og skaber større tillid til virksomheden

Hør mere om dine muligheder

Bestil et møde og hør mere om, hvordan Fynske Bank kan hjælpe din virksomhed med en god finansieringsløsning.

Bestil møde