Leasing Fyn

Leasing Fyn

Gennem vores samarbejde med Leasing Fyn kan vi tilbyde vores erhvervskunder fordelagtige leasingaftaler på en lang række områder, herunder; Entreprenørmateriel, landbrugsmaskiner, lastbiler og busser, standard driftsmateriel, fx til metalindustrien og biler.

Om leasing

Princippet i leasing er, at man får brugsretten over et givent aktiv til en månedlig ydelse, der er beregnet ud fra en restværdi, der ikke finansieres med. Det giver en lavere ydelse, modsat traditionel finansiering, hvor ydelserne er beregnet ud fra hele aktivets værdi.

Endvidere har leasing gennem Fynske Bank den fordel, at virksomheder med store sæsonudsving kan vælge at tilpasse ydelsen, så den er høj i højsæsonen og lav i lavsæsonen. Leasing er altså en konkurrencedygtig og fleksibel finansieringsform, der tilgodeser den enkelte virksomheds likviditet.

Andre fordele ved leasing

  • Du får større økonomisk handlefrihed, da din anlægskredit ikke bliver belastet, og samtidig sparer du de stempelomkostninger, der ofte er forbundet med traditionel lånefinansiering.
  • Du sikrer dig, at du altid har det materiel, der er optimalt i produktionssammenhængen
  • Du kun betaler udgiften til aktivet i takt med, at det indtjener dækningsbidrag

Kontakt en rådgiver for at høre mere om leasing.

Find din lokale rådgiver

Gode råd fra vores rådgiver

  • Det er ofte en fordel ikke selv at eje maskiner, biler etc.
  • Leasing er en del af virksomhedens finansiering og skal ses i sammenhæng med den øvrige finansiering
  • Mulighederne for vækst og udvikling er afhængig af god likviditet
  • En løbende dialog giver os bedre overblik og skaber større tillid til virksomheden
  • En højere grad af tillid skaber bedre muligheder for virksomheden

 

Hør mere om dine muligheder

Bestil et møde og få et overblik over, hvad leasing og factoring kan gøre for din virksomhed.

Bestil møde