Netbankforsikring

Risikoen for indbrud i din netbank er lille, men konsekvensen kan være stor. Sker der indbrud i Netbank erhverv, skal virksomheden selv (i modsætning til privatkunder) bære tabet. 

I Fynske Bank har vi valgt en løsning, hvor forsikringen mod indbrud i Netbanken, er en del af Netbankaftalen til vores erhvervs- og foreningskunder. Uden at det koster ekstra. 

Forsikring dækker alt det, der traditionelt set er omfattet af en netbankforsikring og meget mere:

  • Tab af penge på virksomhedens konti inkl. kassekredit.
  • Indbrud, der er sket via hacking og via phishing.
  • Alle personer med fuldmagt til virksomhedens konti er omfattet.
  • Dækningen omfatter også, når adgangen sker via brug af mobiltelefon og tablets.
  • Endelig dækkes IT omkostninger samt praktisk og juridisk assistance, hvis virksomhedens kundebase er blevet kompromitteret i forbindelse med netbankindbruddet.

Konkret betyder det, at du har følgende forsikringssummer:

  • Ved netbankindbrud på virksomhedens konti er der en årlig forsikringssum på 3.000.000 kr.
  • Hvis virksomhedens kundebase er blevet kompromitteret i forbindelse med netbankindbruddet, er der yderligere dækning for IT omkostninger samt praktisk og juridisk assistance op til 1.000.000 kr. pr. år
  • Der er ingen selvrisiko på forsikringen.

Hurtig og kompetent kundeservice ved skader
Uanset om der er tale om et klassisk netbankindbrud, eller om der samtidig stjæles kundedata, er det vigtigt, at sagen bliver håndteret hurtigt og professionelt. 

Alt, du skal gøre i tilfælde af et netbankindbrud, eller mistanke om det, er at ringe på telefon 45 95 95 30.

Forsikringsbetingelser
Læs mere i forsikringsbetingelserne her.