Fonden for Fynske Bank

Fonden for Fynske Bank

Fonden har blandt andet til formål at udøve almennyttig eller velgørende uddelingsvirksomhed i form af donationer.

Idræt og kultur

Uddelinger sker primært til idræts- og kulturelle aktiviteter og det vil normalt være en betingelse at foreningen, som modtager tilskud, er kunde i Fynske Bank.

Der ydes normalt ikke støtte til:
  • enkeltpersoner
  • rejser, studieture og udlandsophold
  • drift og administration
  • politiske og religiøse organisationer 
Hvem kan søge?
Enhver kan søge om støtte, såfremt det påtænkte formål falder inden for Fondens tilsagnsområde.

Hvordan søges?
Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen bør indeholde oplysninger om:
  • Formål og baggrund for projektet
  • Projektets ansvarlige forening/organisation
  • Budget og finansieringsplan – heri oplysninger om egenfinansiering, offentlige bidrag samt øvrige finansieringskilder.

Send ansøgning pr. brev eller e-mail til:
Fonden for Fynske Bank
Centrumpladsen 19
5700 Svendborg
E-mail: fonden@fynskebank.dk

Læs mere om fonden her

Fonden for Fynske Bank Prisen

Fonden for Fynske Bank uddeler hvert år fire priser på Fyn og i Trekantområdet. Baggrunden for prisen er et ønske om at belønne gode initiativer og entusiastiske ildsjæle i de lokalområder, som Fynske Bank er en del af. ”Fonden for Fynske Bank Prisen” blev uddelt for første gang i 2018.

Læs om årets prismodtagere her