Fonden for Fynske Bank Prisen

Fonden for Fynske Bank uddeler årligt "Fonden for Fynske Bank Prisen" i 4 lokalområder. Prisen gives til

• en virksomhed
• en forening
• en gruppe personer eller
• en enkelt person

som har udvist særlige initiativer i relation til erhverv, herunder turisme og kultur eller anden indsats til gavn indenfor det pågældende lokalområde.

En lokal uddelingskomité beslutter, hvem der skal modtage prisen.

Prismodtagerne i 2022

De tre øvrige priser