Idegrundlag og vision

Idegrundlag og vision

Mission
Fynske Bank er en velkonsolideret lokalbank, der leverer finansielle produkter, rådgivning og beslægtede services til private kunder samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder på Fyn og i Østjylland, således, at der skabes udvikling, bæredygtig vækst, øget finansiel bevidsthed og et økonomisk afkast til lokalsamfundet, kunder, medarbejdere og ejere.

Strategigrundlag
Strategi 2024 beskriver bankens vision, strategi, strategiske mål, mission og værdier. Visionen er den fremtid, vi ønsker at skabe sammen. Strategien er de handlinger, vi vil gennemføre for at realisere visionen. De strategiske mål viser, hvor langt vi er fra visionen. Missionen er vores grundlæggende opgave og værdierne viser os, hvordan vi vil agere for at nå målet.

Værdigrundlag
Banken bygger på følgende grundlæggende værdier:

 • Troværdighed
  Vi er troværdige og ordholdende overfor vores kunder, leverandører, kollegaer og det omgivende samfund. Vi tænker os om før vi handler. Enhver, der møder og indgår aftaler med os, vil blive mødt med tillid, åbenhed og troværdighed og vil blive behandlet ordentligt.

 • Nærvær
  Vi er med på hver enkelt kundes virkelighed og aktuelle livssituation. Derfor har vi hjertet med i vores rådgivning. Det er nemt at få kontakt med sin personlige rådgiver, ligesom vi altid giver hurtige svar på kundernes spørgsmål. Vi er gode til at lytte, til at tale samme sprog som kunderne og til at tilpasse rådgivningen og løsningen efter kundens behov.

  Vi har altid fingeren på pulsen! Vi engagerer os i Fyn og Trekantområdet, og støtter og understøtter lokale initiativer – både i erhvervslivet og i forenings- og kulturlivet.

 • Købmandskab
  Vi har en forretningsskabende adfærd, der sikrer at alle aftaler er til gensidig fordel for både banken og kunden. Vi opsøger pro-aktivt vækstmuligheder i markedet, og præsterer derved tilfredsstillende økonomiske resultater på kort og på lang sigt.

  Vi er initiativrige, engagerede og tager ansvar for egen handlekraft.

 • Fremsyn
  Vi er med på, hvad der sker i verden omkring os. Vi forstår at tilpasse os selv og vores virksomhed, og vi er forandringsparate. Vi tænker nyt, udfordrer det eksisterende og opdaterer hele tiden vores viden, så vores kunder altid sikres den mest kompetente rådgivning.

Medarbejderne, organisation og det omgivende samfund
Fynske Bank vil fastholde en aktiv, udviklende og helhedsorienteret personalepolitik, hvor medarbejdernes kompetencer og lyst til videreuddannelse understøttes med tilbud om relevante faglige, sociale og personudviklende uddannelses- og kursusforløb. Der afholdes årlige kompetence og medarbejderevalueringssamtaler og personalepolitikken vil løbende blive tilrettelagt med henblik på at fastholde og skabe en fælles stærk virksomhedskultur, hvor der er plads til faglighed, udvikling, gode sociale relationer samt humor og begejstring. 

Fynske Bank lægger vægt på fleksible og hurtige beslutningsveje, der tilvejebringes via en flad organisationsstruktur med delegering af beslutningsbeføjelser og ansvar. Fynske Bank vil følge den teknologiske udvikling og samarbejde med systemudbydere, der kan medvirke til og optimere Fynske Banks drift, når dette er til fordel for både kunderne og bankens udvikling. 

De bærende værdier for Fynske Bank bygger på Troværdighed, Nærvær, Købmandskab og Fremsyn, hvor kunderne mødes i øjenhøjde med individuelle løsninger og med stærke lokale forankringer. 

Fynske Bank er en aktiv samfundsdeltager i de lokalsamfund, som banken er eller bliver en del af – ikke mindst inden for kultur-, forenings og idrætslivet. 

Fynske Bank fører en aktiv CSR politik, der sammen med en god indtjening og etik skal gøre banken til en attraktiv samarbejdspartner for både kunder, medarbejdere og aktionærer.