Generalforsamling 2020

Fynske Banks ordinære generalforsamling finder sted torsdag den 20. august 2020 kl. 16.30 i Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.

Situationen med COVID-19 nødvendiggør særlige forholdsregler ved generalforsamlingen.

Fynske Bank opfordrer derfor aktionærerne til nøje at overveje deres deltagelse ved fysisk fremmøde.Istedet for fysisk fremmøde er der mulighedfor at brevstemme eller at give fuldmagt, jf. neden for.

For at begrænse risikoen for smittespredning er der ingen forplejning i forbindelse med generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes under hensyntagen til de på dagen gældende COVID-19 restriktioner.

Indkaldelse sendes elektronisk til alle vores aktionærer, der har ladet sig registrere på Fynske Banks aktionærportal.

Du kan tilmelde dig elektronisk til generalforsamlingen via aktionærportalen.

Bemærk venligst, at bestilte adgangskort ikke længere vil blive fremsendt med brevpost. 

Du kan også afgive elektronisk fuldmagt til generalforsamlingen via aktionærportalen.

Frist for optagelse af emner var den 8. juli 2020.

Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelse til generalforsamling 2020:

Antal aktier: 7.581.000.
Nominel beholdning: 75.810.000
Stemmeberettiget kapital: 71.569.730
Stemmer: 5.263.993

Dokumenter:

Indkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag
Vedtægter Fynske Bank
Tilmeldingsblanket
Fuldmagt og brevstemme
Årsrapport