Vores politik og holdning

Det er et ansvarsfuldt hverv at drive pengeinstitut. Gennem vores virksomhed har vi indflydelse på kunder, medarbejdere og samfund, og vi må derfor være bevidste om at optræde samvittighedsfuldt i alle forhold.

Fundamentet i vores forretning er vores værdier – troværdighed, nærvær, købmandskab og fremsyn. Dem kan du læse mere om under Om os.

I forlængelse af værdierne har vi udformet en række politikker, der i detaljer beskriver vores holdning og tilgang til en række centrale temaer.

  • Direktionen er ansvarlig for, at der sker korrekt og timelig offentliggørelse af børsrelevante oplysninger i overensstemmelse med lovregler herom.
  • I tilfælde lækage af kursrelevante oplysninger, markedsrygter eller spekulationer i medierne om banken er direktionen ansvarlig for, at banken agerer i henhold til relevante lovregler m.v., herunder regler udstedt af OMX.
  • Alle meddelelser til Fondsbørsen og andre væsentlige meddelelser kan findes på bankens hjemmeside www.fynskebank.dk
  • Fynske Bank udgiver informative kvartalsmeddelelser/ halvårs-/helårsregnskaber.
  • Materiale, der anvendes ved investor- eller analytikerpræsentationer og på møder for aktionærer og/eller på generalforsamlingen, offentliggøres på bankens hjemmeside: www.fynskebank.dk senest samtidig med, at indlægget holdes.
  • Investorer/aktionærer/garanter har desuden krav på orientering om bankens politiske struktur, vedtægter, generalforsamling og øvrige valg til politiske organer m.v.
  • Det er alene bestyrelsesformand og direktion, der kan udtale sig om IR-spørgsmål.