Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over Fynske Bank, skal du i første omgang kontakte din afdeling.

Hvis du herefter forsat er uenig i bankens behandling af din henvendelse eller resultat heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Fynske Bank. Du kan bede din afdeling om at blive henvist eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Fynske  Banks klageansvarlige er Juridisk sekretariat i Svendborg. Du kan kontakte den klageansvarlige på

Email: klage@fynskebank.dk

eller på adressen

Fynske Bank
Centrumpladsen 19
5700 Svendborg

Du kan også vælge at indbringe din klage for

Sekretariatet for de finansielle ankenævn
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K
tlf. 35 43 63 33
www.fanke.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online.

Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr.

 
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse post@fynskebank.dk