Direktion

Direktion

Direktionen ansættes af bestyrelsen, der fastsætter direktionens ansættelsesvilkår. Direktionen består af administrerende direktør Petter Blondeau Rasmussen. Direktionen er ansvarlig for bankens daglige virke og rapporterer løbende til bestyrelsen på bestyrelsesmøderne, herunder om overholdelsen af de bemyndigelser, der er fastlagt i bestyrelsens instruks til direktionen.

Vision

Visionen for Fynske Bank er at blive kundernes foretrukne lokale pengeinstitut i bankens primære markedsområder, at være kendt som en seriøs, troværdig og ligeværdig leverandør af finansielle ydelser i et samspil med kompetente og engagerede medarbejdere samt være værdiskabende for både kunder og aktionærer

Strategi og målsætninger

Fynske Banks strategi vil bygge på et solidt fundament og en stærk kapitalbase med stor vilje til at skabe rentabel vækst. Væksten forventes blandt andet at ske med filialetableringer - og med styrkelse af Fynske Banks indsatser i bankens filialnet ved udnyttelse og styrkelse af bankens forskellige kompetencer på såvel erhvervskunde- og investeringsområdet som privatkundeområdet.

Væksten forventes afbalanceret i forhold til Fynske Banks fundament og evne til at fastholde kundernes tillid med et styret og målrettet forløb, hvor bankens centrale nøgletal og soliditet til enhver tid forventes at have en komfortabel margin til lovens rammer og krav til kapital, likviditet og øvrige risikofaktorer.

Medarbejderne, organisation og det omgivende samfund

Fynske Bank vil fastholde en aktiv, udviklende og helhedsorienteret personalepolitik, hvor medarbejdernes kompetencer og lyst til videreuddannelse understøttes med tilbud om relevante faglige, sociale og personudviklende uddannelses- og kursusforløb. Der afholdes årlige kompetence og medarbejderevalueringssamtaler og personalepolitikken vil løbende blive tilrettelagt med henblik på at fastholde og skabe en fælles stærk virksomhedskultur, hvor der er plads til faglighed, udvikling, gode sociale relationer samt humor og begejstring. 

Fynske Bank lægger vægt på fleksible og hurtige beslutningsveje, der tilvejebringes via en flad organisationsstruktur med delegering af beslutningsbeføjelser og ansvar. Fynske Bank vil følge den teknologiske udvikling og samarbejde med systemudbydere, der kan medvirke til og optimere Fynske Banks drift, når dette er til fordel for både kunderne og bankens udvikling. 

De bærende værdier for Fynske Bank bygger på Troværdighed, Nærvær, Købmandskab og Fremsyn, hvor kunderne mødes i øjenhøjde med individuelle løsninger og med stærke lokale forankringer. 

Fynske Bank er en aktiv samfundsdeltager i de lokalsamfund, som banken er eller bliver en del af – ikke mindst inden for kultur-, forenings og idrætslivet. 

Fynske Bank fører en aktiv CSR politik, der sammen med en god indtjening og etik skal gøre banken til en attraktiv samarbejdspartner for både kunder, medarbejdere og aktionærer.