Indskydergarantiordning

Sådan er dine penge sikret

Garantiformuen (tidl. Indskydergarantifonden) sikrer, i tilfælde af at banken rammes af konkurs, alle indlån op til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder.

Garantiformuen dækker både privat- og erhvervskunder, herunder også foreninger og selskaber.

I dækning fratrækkes din evt. forfaldne gæld til banken. Det betyder, at hvis du har lån i banken, som er forfalden til betaling, bliver lånet trukket fra dit indlån ved opgørelsen af Garantiformuens dækning.

Indskud omfattet af en særlig dækning

En række indskud er omfattet af en særlig dækning.

  • Indskud på pensionskonti oprettet i henhold til lov er dækket ubegrænset.
  • Indskud som tjener et socialt formål i henhold til lov (f.eks. arbejdsskadeerstatning) vil være dækket med op til EUR 150.000 (ca. 1 mio. kr.) i maksimalt 6 måneder fra indsættelse på kontoen. Efter de 6 måneder vil indskuddet være omfattet af den generelle dækning på EUR 100.000.
  • Indskud som følge af skade forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domsfældelse er dækket med op til EUR 150.000 (ca. 1 mio. kr.) i maksimalt 6 måneder fra indsættelse på kontoen. Efter 6 måneder vil indskuddet være omfattet af den generelle dækning på EUR 100.000.
  • Indskud som følge af transaktioner med fast ejendom, der hovedsageligt har været brugt eller hovedsagligt skal bruges ikke-erhvervsmæssigt, dækkes med op til 10 mio. EUR (ca. 75 mio. kr.) i op til 12 måneder fra beløbet indsættes på kontoen. Herefter vil indskuddet være omfattet af den generelle dækning på EUR 100.000.

 

Flere kontohavere

Er der flere kontohavere til en konto, betragtes det som flere indskydere, hvis hver person er registreret som ejer af kontoen. Det betyder, at indestående på kontoen deles mellem kontohaverne og indgår i opgørelsen af det beløb, hver kontohaver kan få dækket via Garantiformuen.


Værdipapirer

Værdipapirer i depot vil blive udleveret uafhængigt af bankens konkurs.

Kan banken ikke udlevere de værdipapirer, som banken har opbevaret, administreret eller forvaltet, dækker Garantiformuen tab med op til EUR 20.000 pr. investor (150.000 kr.).


Hvad dækkes ikke?

Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn, checks, værdipapirer herunder aktier, kapitalbeviser, garantibeviser og obligationer, der er udstedt af pengeinstituttet selv.


Indskud på særlige indlån der er foretaget inden 1. juni 2015

Indskud på særlige indlån, som efter de regler der gjaldt før 1. juni 2015 var dækket ubegrænset, vil også efter 1. juni være dækket ubegrænset. Det gælder dog kun beløb der var indsat på kontoen inden 31. maj 2015.

Det betyder, at indskud på f.eks. en børneopsparing senest 31. maj 2015 vil være dækket fuldt ud, mens indskud fra 1. juni 2015 vil være dækket som almindeligt indlån med op til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder.

Særlige indlån omfatter bl.a. børneopsparingskonti, etableringskonti, skifteretskonti, uddannelsesopsparing og boligopsparing.

Betroede midler, der står på advokaters klientkonti pr. 31. maj 2015, er dækket fuldt ud indtil det tidspunkt hvor midlerne udbetales eller overføres. Midler på klientkonti indsat fra 1. juni 2015 vil være dækket som almindeligt indlån med op til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder. Midlerne kan dog også være omfattet af den særlige dækning nævnt ovenfor.


Få mere information

Du kan læse mere om Garantiformuen på www.gii.dk. Ligesom du er velkommen til at kontakte din kunderådgiver, hvis har spørgsmål eller ønsker at drøfte din opsparing.