Negativ indlånsrente

I april måned 2020 indførte Fynske Bank negativ indlånsrente, som en konsekvens af det historisk lave renteniveau.

Fynske Bank har siden 2016 betalt negativ rente af de penge, vi har stående i Nationalbanken. Der er ikke noget, som tyder på, at vi kommer til at opleve positive indlånsrenter i de kommende år. Derfor har Fynske Bank set sig nødsaget til at indføre negative renter for at sikre en fornuftig og tilfredsstillende forretningsmodel, og matche markedsvilkårene.

For indestående under beløbsgrænserne er renten 0 %, mens renten er -0,6 % om året for indestående over beløbsgrænserne. Renten ændres til -0,7 % pr. 5. december 2021.

Har du NemKonto i Fynske Bank

  • Du betaler negativ rente af indestående, der overstiger 100.000 kr., samlet set på egne konti.
  • Du betaler negativ rente af indestående, der overstiger 25.000 kr. på din pensionsopsparing, beregnes pr. konto. Du betaler ikke negative renter på rate- og aldersopsparing, der er under udbetaling i rater.  

Har du ikke NemKonto i Fynske Bank

  • Du betaler negativ indlånsrente af hele indestående.

Beregning af negative renter er gældende for kunder fra og med 18 år. Børn og unge under 18 år er fortsat friholdt.

Hvis du har spørgsmål til de negative renter, eller ønsker du at høre om alternativer til at have dine penge stående på en konto, er du meget velkommen til at kontakte din rådgiver i banken.