Boligopsparing

Boligopsparing

Når du skal købe en bolig, skal du i de fleste tilfælde selv kunne lægge 5% af købesummen i udbetaling. Det betyder f.eks. at du skal kunne lægge 50.000 kr. i udbetaling ved køb af et hus til 1 million kr. Derfor er det en god ide at få lavet en opsparing til køb af bolig i god tid. Hvis du f.eks. skal bruge 50.000 kr. tager det lidt over fire år at spare dem op, hvis du sætter 1.000 kr. ind på opsparingen hver måned.

Jo større opsparing, des større rabat

Når du skal have din boligsparing udbetalt i forbindelse med køb af ejer- eller andelsbolig, får du rabat på vores pakkepris ’Køb af ejendom’ eller stiftelsesprovision på andelsboliglånet. Rabatten udgør 10% af saldoen på din boligopsparing på udbetalingstidspunktet, dog maks. 5.000 kr.

Læs mere om vilkårene, herunder om løbetid og rabat i faktaarket til højre.

Indskydergaranti
Garantiformuen dækker indlån med op til et beløb, der svarer til EUR 100.000 pr. person (svarende til ca. 750.000). Pensionskonti er dækket ubegrænset. Indskud med socialt formål og som følge af transaktioner med fast ejendom har andre dækningsregler.

For særlige indlån gælder en overgangsordning. Læs mere om Garantiformuens dækningsregler på www.gii.dk