Fynske Fastrente

Fynske Fastrente

Med Fynske Fastrente kan du få en attraktiv rente på din kontante opsparing. Du skal blot vælge dit engangsindskud og aftaleperiode, der kan være enten 6 eller 12 måneder.

Indskud

Indskud kan ske i perioden 16/1 2023 – 24/2 2023. Begge dage incl.

  • Indskud bindes ved indsættelse på kontoen og indtil udløb.
  • Indskuddets størrelse skal være min. 100.000 kr. og max. 2.000.000 kr.

Rente og bindingsperiode
Kontoen forrentes med en fast rente i hele kontoens løbetid og vil blive tilskrevet ved udløb. Rentesatsen er;

  • 1,25 % p.a. ved binding i 6 måneder (frem til 1/9 2023)
  • 1,75 % p.a. ved binding i 12 måneder. (frem til 1/3 2024)

Der er mulighed for at hæve på kontoen i bindingsperioden mod betaling af en dekort på 2 % af det hævede beløb. Saldo på kontoen må aldrig komme under 100.000 kr.

Øvrige vilkår

  • Kan oprettes af kunder + 18 år med NemKonto i banken. 
  • Der kan maksimalt oprettes en konto pr. kunde.
  • Ved udløb vil kontoen automatisk blive ændret til Fynske Opsparingskonto.