Depotplejeaftale

Depotplejeaftale

Depotpleje er et tilbud til dig, der har værdipapirer i depot, og som vil have professionel hjælp til at optimere afkastet.

Tilpasset din risikoprofil

Med en depotplejeaftale tilpasser vi løbende dit depot med relativt få handler, så beholdningen matcher din risikoprofil og tidshorisont. Hvert halve år modtager du en rapport med opgørelse af afkast, værdier og beholdninger.

Afhængig af dit ønske til risiko og hvornår du har planlagt at anvende din opsparing tilbyder vi 5 varianter:

 • Fynske Bank konservativ
 • Fynske Bank balance lav
 • Fynske Bank balance mellem
 • Fynske Bank balance høj
 • Fynske Bank offensiv

Obligationsandelen er størst i konservativ og aktieandelen er størst i offensiv.

Særlige investeringsforeninger
I depotplejeaftalen anvender vi investeringsforeninger uden provision til pengeinstitutter. Det betyder at årlig omkostningsprocent er lavere end i de investeringsforeninger, du har adgang til. Ved opsigelse/udtræden af depotplejeaftalen, vil de derfor blive realiseret og provenuet indsat på din konto.

Plejeværdi > 250.000
Vi anbefaler typisk en depotplejeaftale, hvis dit depot indeholder en plejeværdi på over 250.000 kr. Med plejeværdi mener vi den del af depotet, du vil have os til at optimere. Har du 100 Fynske Bank aktier, kan du således fortsat have dem liggende i depotet og opretholde de aktionærfordele det giver.

Læs om vores prospekt Depotpleje

Dét får du, når du investerer gennem Fynske Bank

Fynske Bank tilbyder dig professionel investeringsrådgivning, der tager udgangspunkt i dig og din økonomiske virkelighed.

 • Du får individuel, personlig investeringsrådgivning 
 • Vi vurderer din eksisterende værdipapirbeholdning
 • Du taler altid direkte med din rådgiver
 • Du kan ringe og få rådgivning hver dag indtil kl. 16.15
 • Vi følger dine investeringer hver dag
 • Du får konkurrencedygtig kurtage og gode handelspriser

Møde om investering

Bestil et møde og bliv klogere på, hvordan Fynske Bank kan gøre en forskel for dine investeringer.

Bestil møde