Investeringskonto FRI

Investeringskonto FRI er en nem og enkel måde at investere på, hvor du slipper for besværet med at gøre det selv. Du har friheden til at indbetale og hæve penge, når du vil og samtidig slipper du for kurtage og depotgebyrer.  Se filmen og bliv klogere på Investeringskonto FRI.

Produktet udbydes i 6 varianter: 

 1. Mix Minimum Risiko
 2. Mix Lav Risiko
 3. Mix Mellem Risiko
 4. Mix Høj Risiko
 5. Mix Maksimum Risiko
 6. Mix Aktier / Danske Aktier

Aktieandelen er mindst i Mix Minimum Risiko og højest i Mix Aktier / Danske Aktier.

I investeringsløsningen geninvesteres udbytter automatisk og inden for fastlagte rammer tilpasses aktie og obligationsandelen løbende. Alle transaktioner indberettes til skat og der udarbejdes løbende rapportering af opnåede afkast.

Investering i værdipapirer er forbundet med risiko og omkostninger. Før etablering af aftalen udfærdiges en ”Investeringsprofil”, hvor din risiko og forventet tidspunkt for anvendelse af opsparingen klarlægges. Endvidere oplyses om de generelle omkostninger, der er forbundet med investering i værdipapirer under ”Investeringskonto FRI”. 

For administration af aftalen henvises til bankens priser.

Hvis du vil vide mere om dine muligheder med Investeringskonto FRI, er du velkommen til at aftale et møde med din rådgiver i banken.  

Fakta

 • Det sparer du
  • Ingen depotomkostninger
  • Ingen kurtage ved køb og salg
  • Mulighed for lavere spread-omkostninger ved handel
  • Ingen omkostninger ved geninvestering af udbytte
  • Ingen omkostninger ved løbende rebalancering

 • Vigtige tidspunkter
  • Midler på kontoen kl. 12 indgår i dagens investeringer
  • Kl. 14.00 fastsættes afregningskursen
  • Kl. 15.00 sker afregning og saldoen ”flyttes” med 2 dages valør
  • Midler der indsættes efter kl. 12.00 indgår i næste bankdags investeringer
  • Afkast, gebyrer og omkostninger beregnes dagligt (kl. 16.30)

 •  Udbetaling
  • Intet opsigelsesvarsel ved udbetaling
  • 2 dages valør som ved almindelig værdipapirhandel (registreret før kl. 12.00)
  • Ingen omkostninger
  • Automatisk overførsel til konto

 •  Afregningskurs
  • Forskellige priser om du er køber eller sælger af investeringsforeninger
  • Spread = forskel mellem købs- og salgspris
   •  Ved investeringskonto FRI
    • Samme pris om du er køber eller sælger
    • Mulighed for at undgå spread
    • Aldrig dårligere end ved almindelig handel, da alle afregninger foregår på den side, hvor interessen er størst

 •  Skat
  • Indberetning til SKAT sker automatisk
  • Realisationsbeskatning
   • Overvægt af obligationer = kapitalindkomst
   • Overvægt af aktier = aktieindkomst