Standardoplysninger om integration af bæredygtighedsrisici

Ved bæredygtighedsrisiko eller ESG-risiko forstår vi en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som - hvis de opstår – kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering. Når vi i Fynske Bank yder investeringsrådgivning til vores kunder eller når kunderne vælger at investere i puljer gennem Lokal Puljeinvest, tager vi hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger. Disse tiltag revurderes løbende.

Bankens politik for integration af bæredygtighedsrisici beskriver hvordan bæredygtighedsrisici generelt integreres ved investeringsrådgivning af vores kunders midler. Det gælder både ved kundens valg af fuldmagtsprodukter herunder Lokal puljeinvest samt ved rådgivningsaftaler.

Vi forlanger at vores nærmeste samarbejdspartnere på investeringsområdet som minimum har tiltrådt de FN støttede principper for ansvarlige investeringer (Principles for Responsible Investments - UN PRI). 

Derfor er der i hovedparten af de finansielle produkter vi rådgiver om, herunder puljer gennem Lokal Puljeinvest, fokus på sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet af produkterne.

Enkelte af de finansielle produkter vi udbyder har et særligt højt bæredygtighedsfokus (har opnået svanemærkning). Ved investering i disse produkter, er det vores vurdering, at de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet vil være lavere end ved de øvrige finansielle produkter vi udbyder.