Risikomærkning

Risikomærkning

Fynske Bank følger reglerne om risikomærkning, og vi har derfor inddelt vores investeringsprodukter i kategorierne rød, gul og grøn. Kategorierne repræsenterer tre risikoniveauer, baseret på en vurdering af papirernes; 1. Risiko for tab og 2. gennemskuelighed.

Kategorier

Grøn kategori

Investeringsprodukter, som risikomærkes ved farven grøn, betragtes som relativt enkle produkter, hvor risikoen for tab af det investerede beløb må betragtes som meget lille.

Eksempler: Danske stats- og realkreditobligationer samt statsobligationer udstedt af eurolande i euro og danske kroner.

Gul kategori

Investeringsprodukter, som risikomærkes med farven gul, har en større risiko for tab sammenlignet med den grønne kategori. Ligesom i den grønne kategori er der her tale om relativt gennemskuelige produkter.

Eksempler: Statsobligationer udstedt i andre valutaer end danske kroner eller euro, investeringsforeninger, erhvervsobligationer og aktier.

Rød kategori

Investeringsprodukterne i den røde kategori er enten svære at gennemskue eller forbundet med risiko for større tab, end det er tilfældet i de øvrige kategorier. Tabet kan overstige det investerede beløb. Du bør tænke dig godt om, inden du investerer i et produkt i den røde kategori.

Eksempler: Hedgefonde, optioner, swaps og strukturerede obligationer.

Risikomærkningen er et af flere elementer, du bør overveje, inden du placerer penge i et investeringsprodukt. Det skal ses som et godt supplement til den almindelige investeringsrådgivning, men kan ikke erstatte den grundige samtale om muligheder og risici.

Se faktaark om risikomærkning

Dét får du, når du investerer gennem Fynske Bank

Fynske Bank tilbyder dig professionel investeringsrådgivning, der tager udgangspunkt i dig og din økonomiske virkelighed.

  • Du får individuel, personlig investeringsrådgivning 
  • Vi vurderer din eksisterende værdipapirbeholdning
  • Du taler altid direkte med din rådgiver
  • Du kan ringe og få rådgivning hver dag indtil kl. 16.15
  • Vi følger dine investeringer hver dag
  • Du får konkurrencedygtig kurtage og gode handelspriser

Møde om investering

Bestil et møde og bliv klogere på, hvordan Fynske Bank kan gøre en forskel for dine investeringer.

Bestil møde