Fynske Banks politik for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i uddrag

Fynske Bank vil ikke misbruges til hvidvask eller terrorfinansiering.

Fynske Bank vil fastlægge en klart defineret risikoappetit.

Mål for forretningsmodel og størrelse
Forretningsmodellen afspejler den faktiske og ønskede forretning, der er afstemt efter bankens størrelse og kompleksitet i forhold til kunde og produktsammensætning.

Mål for organisation
Fynske Bank har veluddannede medarbejdere, der løbende gennemgår relevant efteruddannelse indenfor bl.a. hvidvasklovgivningen. Der er en klar og tydelig arbejdsfordeling, der matcher kompetencer og ansvar. Vores medarbejdere er opmærksomme på kundernes adfærd og vi har systemer, der kan identificere potentielt usædvanlig adfærd og transaktioner

Mål for kunder
Fynske Banks kunder medvirker til at opfylde kravene i de lovpligtige kundekendskabsprocedurer. Kend-din-kunde-reglerne kræver at vi skal kunne forstå og dokumentere, hvem vores kunder er, og hvordan de bruger banken

Mål for produkter, tjenesteydelser og transaktioner
Fynske Bank tilbyder produkter og tjenesteydelser, der anvendes til sædvanlige bankforretninger for privat- og erhvervskunder i en digital verden under hensyn til kendskabet til kunden.

Vi kræver fuldstændige oplysninger om afsendere og modtagere af udenlandske betalinger.

Mål for leveringskanaler
Vi anvender digital onboarding, men møder vores kunder fysisk. Digital kend-din-kunde løsninger gør det nemt for kunder at opdatere deres oplysninger.

Mål for geografi
Hovedparten af Fynske Banks kunder er bosiddende indenfor Fynske Banks markedsområde.

Vi har procedurer til at sikre, at vi overholder internationale økonomiske sanktioner, herunder restriktioner i forbindelse med betalingstransaktioner mellem visse lande.