Hvordan skal din pensionsopsparing investeres?

Hvordan skal din pensionsopsparing investeres?

En pensionsopsparing løber typisk i mange år, og derfor har opsparingens løbende afkast en stor indflydelse på, hvor meget du får udbetalt.

Der er flere muligheder for investering af din pension:

  • Opsparingen kan stå i kontanter og blive forrentet med en variabel rente, vi fastsætter.

  • Du kan vælge selv at placere din opsparing i værdipapirer efter eget ønske. Her kan du opnå gode afkast, men risikoen er også større.

  • Din opsparing kan placeres i en af Fynske Banks depotplejeordninger, som matcher din risikoprofil. Når pengene er placeret, er det Fynske Banks erfarne investeringsafdeling, der sikrer et langsigtet, godt og risikojusteret afkast.

  • Din opsparing kan placeres i puljer, som matcher din risikoprofil.

Hvad er det rigtige valg for dig? Det afhænger af flere faktorer – blandt andet, hvor lang tid der er til din pensionsalder og din risikovillighed. Hvor meget du har i øvrig pension og formue kan også have betydning for dit valg af investering.

Tag en snak med en rådgiver om, hvordan netop din pensionsopsparing bedst investeres.

Gode råd fra vores rådgiver

  • Overvej, hvordan du har det med risiko. Skal din opsparing være helt sikret, eller skal der være mulighed for et større afkast?
  • Jo yngre du er, jo mere risikovillig kan du tillade dig at være.
  • Snak med os, inden du beslutter dig. Pensionsforhold kan være svære at overskue.
  • Det bedste tidspunkt at snakke pension er lige nu – jo før, jo bedre.

En snak om investering af din pension

Bestil et møde, der kan gøre dig klogere på, hvordan du får mest muligt ud af din pensionsopsparing.

Bestil møde