Oplysninger om Fynske Bank som boligkreditformidler

Fynske Bank har tilladelse som pengeinstitut FT-nr. 0844.

Fynske Bank er undergivet tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf. nr. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.

Samarbejdspartnere
Fynske Bank samarbejder med Totalkredit.

Fynske Bank yder ikke rådgivningstjenester, dvs. rådgivning som er uafhængig af ydelsen af boligkreditaftalen og de aktiviteter, som ydes af Fynske Bank.

Provision
I forbindelse med boligkreditformidlingen modtager Fynske Bank provision fra Totalkredit.

Fynske Bank modtager fra 275-3.275 kr. i provision på lånet – svarende til den del af lånesagsgebyret, der overstiger 725 kr. Fynske Bank aflønnes løbende af Totalkredit for servicering af lånet og tabsafdækning. 

Fynske Bank beregner sig udover ovenstående provision et ekspeditionsgebyr for sagshåndtering, der dækker tinglysning, indfrielser mv.

Klager
Hvis du ønsker at klage over Fynske Bank, skal du i første omgang kontakte Fynske Bank, tlf. 62 21 33 22.

Hvis du fortsat er uenig i Fynske Banks behandling af din henvendelse og resulatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Fynske Bank. Oplysninger om den klageansvarlige fås i Fynske Bank eller på Fynske Banks hjemmeside.

Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du vælge at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, 1256 København K, tlf. 35 43 63 33, www.fanke.dk.

EU-kommisionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Fynske Banks e-mailadresse post@fynskebank.dk angives.

Klager over Fynske Banks overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet.

Klager over Fynske Banks behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk.