Fonden for Fynske Bank

Fonden har blandt andet til formål at udøve almennyttig eller velgørende uddelingsvirksomhed i form af donationer.

Uddelinger sker primært til idræts- og kulturelle aktiviteter og det vil normalt være en betingelse at foreningen, som modtager tilskud, er kunde i Fynske Bank.
 
Der ydes normalt ikke støtte til:
  • enkeltpersoner
  • rejser, studieture og udlandsophold
  • drift og administration
  • politiske og religiøse organisationer 

Hvem kan søge?

Enhver kan søge om støtte, såfremt det påtænkte formål falder inden for Fondens tilsagnsområde.

Hvordan søges?

Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen bør indeholde oplysninger om:

  • Formål og baggrund for projektet
  • Projektets ansvarlige forening/organisation
  • Budget og finansieringsplan – heri oplysninger om egenfinansiering, offentlige bidrag samt øvrige finansieringskilder.

Send ansøgning pr. brev eller e-mail til:
Fonden for Fynske Bank
Centrumpladsen 19
5700 Svendborg
E-mail: fonden@fynskebank.dk

Læs mere om fonden her