Ønsker du at blive foreningskunde i Fynske Bank, skal din forening have et CVR-nummer. Samtidig er der krav om en række forhold, som foreningen skal informere banken om, såvel ved oprettelsen som løbende, så lang tid kundeforholdet eksisterer.

Disse oplysninger skal indsamles og sendes via foreningsværktøjet Unioo, som vi inden længe kan stille til rådighed for din forening. 

Banken har pligt til at opbevare disse oplysninger for at overholde reglerne i hvidvaskloven. Det drejer sig om en kopi af følgende oplysninger:

  • Vedtægter med tegningsregler.
  • Referat fra generalforsamling.
  • Referater fra konstituerende bestyrelsesmøder.
  • Kontaktinformation på alle bestyrelsesmedlemmer og evt. ekstern kasserer/forretningsfører.
  • Legitimationsdokumenter (pas/kørekort samt sundhedskort) på alle bestyrelsesmedlemmer, samt personer der kan tegne foreningen og har adgang til foreningens konti. 

Vi skal derudover have oplysning om foreningens formål og forventet brug af banken. 

Foreningen er som kunde forpligtet til, at holde Fynske Bank løbende opdateret, ved eksempelvis udskiftning i bestyrelsen eller ændret brug af banken.

Oplysningerne indsendes via foreningsværktøjet, som nemt hjælper din bestyrelse med både indsamlingen og det daglige bestyrelsesarbejde.