Investorbeskyttelse

Investorbeskyttelse

Når du handler værdipapirer i Fynske Bank, sker det i overensstemmelse med MiFID-direktivet (forkortelse af Market in Financial Instruments Directive) og Bekendtgørelse om risikomærkning. Det betyder kort sagt, at der er bestemte regler i forhold til hvilke informationer Fynske Bank skal give sine kunder med handel med værdipapirer. Derudover skal vi også indhente bestemte oplysninger om kundernes forhold, når vi rådgiver om værdipapirer.

Risikoprofil på hver kunde

Endvidere skal vi, ved anbefaling af et bestemt værdipapir, tegne en såkaldt risikoprofil af dig som investor. Derfor skal vi have oplysning om din økonomiske situation, risikovillighed og forventninger til investeringshoristont – og på basis deraf udarbejder vi en egnethedsvurdering vedrørende dine investeringer i de forskellige produkter.

Kundekategorisering
Efter reglerne skal vi inddele vores kunder i tre kategorier: detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter. Detailkunder får den maksimale beskyttelse ved handel med værdipapirer, og langt de fleste af vores kunder er i denne kategori.

Nye regler pr. 1. januar 2018 -  KID dokumenter
Pr. 1. januar 2018 trådte nye EU regler i kraft (EU regulering No. 1286/2014).

Denne PRIIP regulering (Packaged Retail Investment & Insurence Products) kræver at producent/distributør af visse komplekse forsikringsbaserede produkter stiller et KID dokument (Key Investment Document) til rådighed for investor, så denne får bedre mulighed for at vurdere risikoen, omkostninger etc.  ved det pågældende produkt.

Fynske Bank stiller følgende KID dokumenter til rådighed:


Generel beskrivelse af udvalgte finansielle instrumenter

Dét får du, når du investerer gennem Fynske Bank

Fynske Bank tilbyder dig professionel investeringsrådgivning, der tager udgangspunkt i dig og din økonomiske virkelighed.

  • Du får individuel, personlig investeringsrådgivning 
  • Vi vurderer din eksisterende værdipapirbeholdning
  • Du taler altid direkte med din rådgiver
  • Du kan ringe og få rådgivning hver dag indtil kl. 16.15
  • Vi følger dine investeringer hver dag
  • Du får konkurrencedygtig kurtage og gode handelspriser

Møde om investering

Bestil et møde og bliv klogere på, hvordan Fynske Bank kan gøre en forskel for dine investeringer.

Bestil møde